În Republica Moldova, Legea privind deșeurile (Legea 209/2016) a fost introdusă în 2016. Legea prevede obligativitatea colectării separate a unor categorii de deșeuri pentru producători. Respectiv, în conformitate cu Legea nr.209, toate persoanele fizice și juridice (producătorul produsului) care la nivel profesional proiectează, produc, prelucrează, tratează, vând și/sau importă echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, vehicule, uleiuri și ambalaje, sunt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului.

Art. 12 (2) “Responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă totalitatea de obligații impuse producătorilor, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea și valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz. Activitățile pentru aplicarea responsabilității extinse a producătorului vizează măsurile de acceptare a produselor returnate și a deșeurilor care rămân după utilizarea respectivelor produse, precum și gestionarea ulterioară a deșeurilor și asigurarea financiară pentru aceste activități”. 

Obligațiile legale ale Producătorilor de echipamente electrice și electronice în conformitate cu prevederile legii sunt:

Producătorii de echipamente electrice și electronice, supuși reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului și care sunt dispuși să își onoreze în mod individual obligațiile, trebuie să prezinte autorității de reglementare dovada existenței sistemelor individuale de preluare gratuită și colectare separată, tratare, valorificare sau eliminare a echipamentelor electrice și electronice uzate de la consumatori, precum și dezvoltarea schemelor de valorificare materială a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

În cazul în care, producătorii decid să își onoreze în mod colectiv obligațiile prin aderarea la un sistem colectiv care deține autorizație de mediu conform art.25 din Lege, atunci responsabilitatea individuală va fi subsidiară responsabilității sistemului colectiv, aceștia fiind responsabili de colectarea separată,  de asigurarea țintelor de reciclare, valorificare și eliminare în condiții sigure pentru mediu a echipamentelor electrice și electronice uzate de la consumatori și care au devenit deșeuri, (conform art.12, alin.8).

Conform art.12 (9), sistemele colective care acționează în numele producătorilor de echipamente electrice și electronice sânt obligate să constituie un comision, în baza garanțiilor financiare prezentate de producători, care să acopere sumele necesare finanțării operațiunilor de colectare, tratare, valorificare și eliminare nepoluante a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Obligațiile legale ale Distribuitorilor de echipamente electrice și electronice în conformitate cu prevederile legii sunt:

Ce sunt deșeurile electronice?

În conformitate cu Legea nr.209 privind deșeurile, categoriile de echipamente electrice și electronice care fac obiectul articolului 50, sunt:

Toate dispozitivele, care intră în categoria E-deșeurilor, sunt marcate cu simbolul/(sau) pictograma coșului cu roți tăiat și nu sunt incluse în lista deșeurile menajere.