Despre noi

Asociația Patronală din Domeniul Colectării și Prelucrării Deșeurilor Colectez.eu este specializată în gestionarea deșeurilor electrice și electronice (DEEE). Pentru a contribui la un mediu mai curat, Colectez.eu își propune să construiască parteneriate durabile prin oferirea membrilor săi servicii personalizate și soluții profesioniste de colectare și reciclare ale DEEE. Membru al Asociației poate deveni orice companie care produce, importă sau comercializează produse electrice și electronice.

Earth - Ecologic
Recyle waste - Ecologic

Misiunea noastră

Misiunea Colectez.eu este de a aduce un plus de valoare tuturor membrilor săi întru crearea unui sistem sustenabil de colectare separată și predare la reciclare a deșeurilor electrice și electronice, astfel încât, la final, DEEE să nu mai prezinte un pericol pentru mediu și sănătatea umană. Toate E-deșeurile colectate de către Asociație vor fi tratate, reciclate și valorificate în conformitate cu standardele europene de management al calității și excelență în reciclare.

Obiectivele noastreInformarea publicului Elaborarea campaniilor sociale de promovare și sensibilizare a publicului referitor la problema reciclării DEE;

Parteneriate durabile Preluarea responsabilităților agenților economici de gestionare a DEEE; ;

Implicare legislativă Implicarea în procesul legislativ pentru a contribui la reglementarea corectă și eficientă a DEEE.

Obiectivele noastre